201904-Straffen en schorsingen - ASEBangers

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

NIEUWS
Straffen en schorsingen
12 december 2018

 
Tijdens de Blue Oyster Trophy 2018 zijn er helaas een aantal onreglementaire acties geconstateerd waarbij de organisatie gedwongen werd in te grijpen met een aantal straffen. Onderstaand een overzicht.

 
Unlimiteds:
#997 Meilof Troost 2 wedstrijddagen schorsing vd bangers voor hit tegen rijrichting in.
#182 Danny Spin 2 wedstrijddagen schorsing vd bangers voor hit tegen rijrichting in.

 
Unders:
#144 Danny Klijn 2 wedstrijddagen schorsing vd bangers voor hit tegen rijrichting in.
#359 Ferre Iedema 2 wedstrijddagen schorsing voor alle klassen voor gevaarlijke actie. Hit op hoge snelheid tegen verkeer in (rijrichting was toegestaan want blauwe vlag geweest in dd) op bestuurderskant van een op snelheid zijnde auto die kort langs de muur reed.
#115 Keimpe Hoekstra 2 wedstrijddagen schorsing voor alle klasses voor het bewust ondeugdelijk borgen van H frame. (draadeinden waren onder uitschuifstuk van de kooi gemonteerd.)

 
Kort na de Blue Oyster heeft het bestuur van ASE Emmen (zowel de banger als de stockcar afdeling) bij elkaar gezeten om de actuele ontwikkelingen binnen speedway Emmen te bespreken. Daarbij is zijn ook de straffen en schorsingen aan bod gekomen. Daarbij is door het bangerbestuur aangeven dat het voor alle partijen wellicht beter zou zijn als de straffen niet langer door ASE uitgedeeld hoeven te worden maar door de NOSP, net zoals dat bij de speedway/stockcars gebeurd. Dit omdat er altijd meerdere partijen bij betrokken zijn en dit logischerwijs in 95% van de gevallen discussie oplevert. (Als A wordt besloten is partij B het er niet mee eens en vice versa). In overleg met de NOSP is er afgesproken dat zij per direct al onze straffen, die volgens de vastgestelde  kaders, op meer dan 2 wedstrijden schorsing uitkomen in behandeling gaan nemen. Hun beslissing zal dan bindend zijn voor zowel de rijder als voor de ASE. Daarnaast blijft de NOSP de straffen van een jaar of langer ook doorgeven aan de ORCi.

 
De NOSP zal de acties gaan beoordelen aan de hand de kaders zoals die reeds gebruikt werden zijn. Er zal echter voortdurend worden gekeken of de straffen nog een afdoende afschrikkende werking hebben. Mocht dit niet langer het geval zijn dan kunnen ze worden bijgesteld.

 
Uitleg straffen ASE BANGERS 2018   
      
 
M.i.v. Oliebollenrace 2018 zal de NOSP alle onreglementaire acties in behandeling te nemen die volgens onderstaand kader uitkomen op meer dan 2 wedstrijddagen. Daar beslist een onafhankelijke commissie dan over de uit te voeren straf. Deze is bindend voor de rijders maar ook voor de ASE.                                                                                 
 
 
Straffen en termen:                                                                                                                     
*Opladen:
Rijder mag niet meer rijden op de dag. Verliest tevens verdiende punten v/d dag. Is het in de Allcomers of dd dan volt afhankelijk vd gebeurtenis uitsluiting van de heat van volgende racedag.

*schorsing:
Vanaf moment dat de rijder de actie uitvoert opladen, geen punten vd dag en schorsing gaat in vanaf de volgende wedstrijddag                                                                                

*factor herhaling:
Bij herhaling binnen proeftijd wordt de originele straf (zonder risico of kampioenschapsfactor) verdubbelt of verdrievoudigd. Gevolgd door risico en kampioenschapsfactor. Bij 2 wedstrijddagen of minder geldt proeftijd van 1 jaar, vanaf 3 wedstrijddagen proeftijd 2 jaar) Na elke straf begint proeftijd opnieuw.
                                                                                              
*risico / gevaarzettings factor: Bij een actie met een groot risico of op hoge snelheid wordt er zwaarder gestraft als wanneer risico laag is Veiligheid voorop! Minimale factor is 1,5. In extreme gevallen kan een hogere factor worden toegepast.       
                                 
 
*kampioenschaps factor: Om de kwaliteit en waarde van het kampioenschap te waarborgen worden onreglementaire acties in de eindfase v/h kampioenschap op de kampioenschapsleiders extra zwaar bestraft. Als er nog maar een handvol kanshebbers over zijn kan het erg verleidelijk worden om een teamgenoot op te offeren en een van de koplopers onreglementair uit te schakelen. Omdat er in het begin van het jaar nog tientallen kanshebbers zijn heeft het weinig zin om het in het begin van het jaar te doen. Het kampioenschap is bedoeld als iets waar rijders het hele jaar voor willen strijden om een goede eindklassering te behalen. Elkaar uitschakelen hoort bij bangerracing maar wel op een faire manier. Een kampioenschap wat op de laatste dag eenvoudigweg door een onreglementaire actie beslist wordt is niet wenselijk voor de toekomst en gaat ten koste van de waarde van het ASE puntenklassement. Wanneer dit in de eindfase onreglementair gebeurd zal het altijd een kampioenschap blijven met een nasmaak en doorsudderen de toekomst in. ASE heeft daarom de verplichting de waarde van het kampioenschap te waarborgen voor de komende jaren door hier extra hard tegen op te treden. Niet in alleen in het belang van de koplopers en hun aanhang maar voor ALLE rijders, het publiek en WF kwalificaties. Elkaar uitschakelen hoort bij het spelletje maar wel op een reglementaire manier.                                                                                  
 Bewuste/ opzettelijke actie: Bij elke overtreding wordt er nagegaan of er opzet in het spel is of dat er aanwijsbaar verzachtende omstandigheden zijn.  Hierbij kan er nogmaals een verzwarende of verminderingsfactor toegepast worden of een straf (deels) worden kwijtgescholden of omgezet worden in een waarschuwing. Bijv. bij een “dooring” waar de bestuurder niets aan kan doen.               
Copyright 2016. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu